Sèl


Sèl
Yon materyèl ki gen nan lanmè e moun retire li nan lanmè, netwaye li pou yo kapab itilize nan preparasyon manje, fonn nèj avèk glas nan peyi ki fè frèt yo. Sèl gen yon eleman shimik ki rele sodyòm nan li. Yon bagay ki gen fòm do bèt tankou sheval e ki pèmèt moun, ki antrene pou sa, shita sou do yon bèt san li pa tonbe.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.